2007-08-29, §§ 148-166

Utskrivet från: http://gotland.se/33906
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-08-29

Register

Byggnadsnämnden 2007-08-29
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 - 16.30
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Lilly Wizén
Anna Enström
Lena Lingvall
Tore Tillander

Ersättare 
Göthe Malmros
Daniel Bergvall
Allan Olofsson

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat

11 september 2007

Datum för anslags uppsättande
12 september 2007

Datum för anslags nedtagande 
4 oktober 2007