§ 260 Medborgarförslag. Skyltar med hänvisning till toaletter

Utskrivet från: http://gotland.se/33687
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 260
Medborgarförslag. Skyltar med hänvisning till toaletter

AU § 239
KS2007/0022-10
- Medborgarförslag 2007-01-24
- Tekniska nämnden 2007-05-23, § 157
- Ledningskontoret 2007-06-11

Fredrik Lönngren har i medborgarförslag föreslagit att skyltar, flerspråkiga, ska sättas upp som anvisar var offentlig toalett är belägen och ev. pris för utnyttjandet.

Tekniska nämnden har överlämnat en redogörelse för pågående åtgärder, bl.a. sätts ca 60 nya skyltar upp inför sommarsäsongen 2007 och platserna för offentliga toaletter utmärks också på ett par av de större informationsskyltarna.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med tekniska nämndens redogörelse.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med den redogörelse som tekniska nämnden lämnat.

  • Register