§ 264 Medborgarförslag. Deltagande i programmet ”Uthållig kommun”

Utskrivet från: http://gotland.se/33683
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 264
Medborgarförslag. Deltagande i programmet ”Uthållig kommun”

AU § 243
KS2007/0246-40
- Medborgarförslag 2997-05-24
- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 179
- Ledningskontoret 2007-07-27

Hans Fransson har i medborgarförslag föreslagit att Gotlands kommun ska delta i Energimyndighetens program ”Uthållig kommun”. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har i augusti 2007 inlämnat ansökan om att delta i programmet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till kommunstyrelsens avgivna intresseanmälan.

  • Register