§ 271 Överlåtelse av markanvisningsavtal avs. kv. Dovhjorten

Utskrivet från: http://gotland.se/33676
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 271
Överlåtelse av markanvisningsavtal avs. kv. Dovhjorten

AU § 250
KS2007/0344-26
- Ledningskontoret 2007-09-04
- (Kommunstyrelsen 2004-03-25, § 63 och 2004-12-16, § 337)

Efter markanvisningstävling antogs tävlingsförslag av Kastalen Fastighets AB och markanvisningsavtal träffades. Ledningskontoret föreslår nu att avtalet får överlåtas på Wisab Bygg AB, att fastigheten också får nyttjas för biograf och att avtalets giltighet förlängs med två år.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Upprättat förslag till avtal om överlåtelse av markanvisningsavtal avseende fastigheten Visby Dovhjorten 10 från Kastalen Fastighets AB till Wisab Bygg AB godkänns.

  • Register