§ 276 Medborgarförslag. Uppdelning av Gotlands kommun

Utskrivet från: http://gotland.se/33671
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 276
Medborgarförslag. Uppdelning av Gotlands kommun

AU § 255
KS2007/0113-10
- Medborgarförslag 2007-03-19
- Ledningskontoret 2007-08-29

Reimer Thomsson har i medborgarförslag föreslagit att Gotland ska delas in i tre kommuner – Hemse, Visby med omnejd och Slite. Kommunen idag är för stor och landsbygden kommer ofta i kläm, anser han.

Med hänvisning till att Gotlands kommun och dess befolkning inte har några uppenbara önskemål eller särskilda fördelar av en ändrad indelning föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget ska avstyrkas. Kontoret redogör för tillvägagångssättet vid indelningsändring (som regleras av lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.

    ­
  • Register