§ 286 Försäljning av fastigheten Spenarve 1:28 i Havdhem

Utskrivet från: http://gotland.se/33661
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 286
Försäljning av fastigheten Spenarve 1:28 i Havdhem

KS 2007/0341-25
- Tekniska nämnden 2007-08-29, § 219
- Ledningskontoret 2007-09-07

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Spenarve 1:28 i Havdhem ska säljas för 183 500 kr.

Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Havdhem Spenarve 1:28 säljs till Bröderna Pettersson i Havdhem AB för 183 500 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.

  • Register