§ 287 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/33660
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-09-24

KS § 287
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut.

 • Serveringstillstånd m.m.

  Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen under perioden 16 augusti – 14 september 2007.

 • Ekonomidirektörens beslut

  2007-04-05 om upphandling av möbler.

  2007-04-12 om upphandling av slöjdvirke.

  2007-04-17 om upphandling av livsmedel 3.

  2007-04-19 om upphandling av glasögon för bildskärmsarbete.

  2007-05-23 om upphandling av tryck- och kopieringstjänster.

  2007-05-31 om upphandling av däck och däcktjänster.

 • Förhandlingsprotokoll

  2007-07-10 över förhandling med Kommunal om arbetstid och lönetillägg för personal i pool för barnskötare inom barn- och utbildningsförvaltningen under en ettårig försöksperiod

  Övrigt

  Regiondirektörens beslut 2007-09-03 i ärende om utlämnande av allmän handling.

 • Register