Kontakt

Helena Hagstedt
Stadssekreterare 
Telefon: 0498-26 94 17
E-post: helena.hagstedt@gotland.se

Marie Engström
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 94 19
E-post: marie.engström@gotland.se

Malin Östre
Stadssekreterare
Telefon: 0498-26 96 32
E-post: malin.ostre@gotland-se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) består av sju ledamöter utsedda av regionstyrelsen.

De förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga sammanträden.

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträder en eller ett par gånger före varje regionstyrelsesammanträde. Arbetsutskottets sammanträden är inte offentliga.

 

Ledamöter i arbetsutskottet är:
Meit Fohlin (S), ordförande
Filip Reinhag (S)
Oscar Lindster (S)
Andreas Unger (M), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande
Johan Malmros (C)
Saga Carlgren (V)

Ersättare i arbetsutskott:
Thomas Karlström (S) och Aino Friberg Hansson (S) att inträda vid förhinder för (S).
Sara Vilhelmsson (M) och Mariette Nicander (M) att inträda vid förhinder för (M). 
Eva Ahlin (C) och Fredrik Gradelius (C) att inträda vid förhinder för (C).
Jennifer Medin (MP) att inträda vid förhinder för Saga Carlgren (V).