Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gråbo Service

Vi är en grupp som arbetar på Gråbo Seniorboende. Vi tvättar pensionärernas kläder och levererar dem när de är klara.

Varför skall du söka till oss?

  • Vi jobbar i mindre grupp, efter dina förutsättningar.
  • Varierande arbetsuppgifter och man får röra på sig mycket.
  • Trevligt att jobba på seniorboendet, uppskattas mycket av pensionärer och personal.
  • Arbetshandledare med erfarenhet och utbildning för uppgiften.

Vi samarbetar med olika frivilligorganisationer som kan ge möjlighet till sociala kontakter och gemenskap på fritiden.
När du kommer till oss har du alltid 6 veckors prövotid. Därefter bestämmer du om du vill vara kvar.

Våra uppdrag och mål:

  • Genom att arbeta tillsammans i mindre grupp på en arbetsplats, stärka och stötta deltagarna till ökat självförtroende och till att bli mer självständiga i sin arbetssituation.
  • Ingå i ett ”arbetslag” med tillgång till en arbetshandledare. Det kan så småningom innebära att man kan arbeta självständigt och ev. gå vidare till en extern arbetsplats på egen hand.
  • Tvätten levereras sedan till pensionärerna.
  • Friskvårdspromenaderna är sköna för kropp och själ!

Målsättning

Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Gråbo Service

Gråbotorg 5
621 51 Visby
Telefon: 073 765 87 33

Enhetschefer för Daglig Verksamhet

Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel: 0498-20 46 69, 0498-26 99 54
Vxl: 26 90 00