2007-06-13, §§ 111-147

Utskrivet från: http://gotland.se/32967
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-06-13

Register

Byggnadsnämnden 2007-06-13
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 - 12.50
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson
Ulf Gahm
Göthe Malmros
Ann Enström
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Annette Bäckman
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat

26 juni 2007

Datum för anslags uppsättande
27 juni 2007

Datum för anslags nedtagande 
19 juli 2007