Kontakt

Överförmyndarnämnden
Besöksadress: 
Visborgsallén, gå till reception och få vidare vägvisning.
Postadress: 621 81 Visby 
Fax: 0498-26 33 54
 
Telefontider
Måndag och onsdag klockan 09.30 - 11.30
Telefon handläggare: 0498-26 99 20

Besökstid
Drop-in tisdagar 09.30 - 11.30
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

 

Ledamöter

Gunnel Lindby (C), Visby, ordförande

Eric Martell (S), Burgsvik, vice ordförande

Matts Hedström (M), Slite

 

Ersättare

Ylva Andersson (C), Träkumla

Åsa Lundqvist (M), Väte

Annelie Klovsjö (S), Väskinde