Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Blanketter tillhörande grundskolan

Här hittar du våra blanketter och länkar till e-tjänster.

Personuppgiftsbehandling

För att kunna hantera ansökningar hanterar vi dina personuppgifter som kan behöva lagras hos Region Gotland. För att få veta närmare hur Region Gotland behandlar personuppgifter se www.gotland.se/personuppgifter där det även finns information hur du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Om du inte kan öppna dokumentet genom att klicka på det. Högerklicka på länken och kopiera länkadress. Klistra in den kopierade länk i adressfältet och tryck enter. '

Uppföljning

Skolfrånvaro

Övergångar grundskola - gymnasium

Skriftlig bedömning årskurs 9 - då slutbetyg ej kan ges

Tilläggsbelopp