Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00
E-post: registrator-mbn@gotland.se

Miljöskyddsinspektörer
Claudia Castillo
Telefon: 0498-26 93 91

Anna Fagerberg
Telefon: 0498-26 93 87

Mattias Gerdin
Telefon: 0498-26 93 81

Amelie Larsson
Telefon: 0498-26 32 90

Christian Pedersen
Telefon: 0498-26 91 33

Fredrik Gustafsson
Telefon: 0498-26 94 21
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljöfarlig verksamhet

Många verksamheter påverkar vår miljö eller hälsa. Många miljöfarliga verksamheter kräver ett tillstånd eller att verksamheten ska anmälas innan den startas.

Syftet med anmälningsplikten är att ge tillsynsmyndigheten tillfälle att bedöma om verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt Miljöbalken.

Miljösanktionsavgift

En anmälan ska göras i god tid innan verksamheten tas i bruk, om du inte anmäler verksamheten innan start riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

Blanketter