Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress:
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Tfn: 0498-26 90 00, knappval 5
Telefontid vardagar 07:00-17:00

E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Beställning av resor:
Telefon 0200-26 06 60

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Egenavgift för resor i färdtjänst

Gäller fr.o.m. 1 januari 2022

Avstånd km

Dagtid mellan kl. 05-22

Natt mellan kl. 22-05

0-4

47 kr

59 kr

5-11

52 kr

64 kr

12-18

59 kr

69 kr

19-25

76 kr

87 kr

26-32

87 kr

99 kr

33-39

93 kr

106 kr

40-46

99 kr

111 kr

47-54

106 kr

116 kr

Över 55 km

111 kr

122 kr

Färdtjänstberättigade barn och ungdomar reser avgiftsfritt på landsbygden på Gotland under hela året. Avgiftsbefrielsen gäller till och med den 30 juni det år man fyller 20 år.