§ 194 Verksamhetsområden för vatten och spillvatten

Utskrivet från: http://gotland.se/32414
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 194
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten

AU § 197
KS2007/0216-34
- Tekniska nämnden 2007-04-25, § 111
- Ledningskontoret 2007-05-07
Tekniska nämnden har för fastställelse framlagt förslag till ett nytt (Eksta-Fröjel) och utökade verksamhetsområden för vatten och spillvatten. De senare avser Ardre (Ljugarn), Othem, Rute (Valleviken), Sanda (Västergarn-Klintehamn), Tofta, Visby och Västerhejde.

Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks. Kontoret redogör för innebörden av att verksamhetsområde fastställs; det ger fastighetsägare rätt till anslutning och brukande och huvudmannen rätt till ersättning. Kontoret påpekar också att kravet på att tillställa länsstyrelsen kartor har slopats, men att det ändå kan fylla en funktion.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Tekniska nämndens förslag till verksamhetsområden fastställs.
  • Register