§ 198 Försäljning av Hejdeby Suderbys 1:37

Utskrivet från: http://gotland.se/32410
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 198
Försäljning av Hejdeby Suderbys 1:37

AU § 184
KS2007/0180-25
- Tekniska förvaltningen 2007-04-16
- Ledningskontoret 2007-05-23
Tekniska förvaltningen föreslår att fastigheten Suderbys 1:37 vid Österbyväg i Visby ska säljas för 600 000 kr. Det bokförda värdet är ca 355 000 kr. Köparen, Avstampet nr 3055 AB, ska använda den ca 5 700 kvm stora fastigheten som industrimark. Den är bebyggd med två mindre uthus.

Ledningskontoret tillstyrker försäljningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Gotland Hejdeby Suderbys 1:37 säljs till Avstampet nr 3055 AB för 600 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register