§ 201 Remiss. Det framtida förvaltningsdömandet i första instans

Utskrivet från: http://gotland.se/32407
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 201
Remiss. Det framtida förvaltningsdömandet i första instans

AU § 188
KS2007/0179-11
- Justitiedepartementet 2007-03-29
- Ledningskontoret 2007-05-16
Justitiedepartementet har inbjudit Gotlands kommun att lämna synpunkter på en inom departementet utarbetad PM ”Det framtida förvaltningsdömandet i första instans”.

Förslaget innebär bl.a. en minskning av antalet länsrätter, eftersom flertalet anses ha för litet målunderlag och därmed utgöra ett hinder för ett effektivt förvaltnings­dömande. De framtida förvaltningsrätternas domkretsar förutsätts hanteras i samband med genomförandet av Ansvarskommitténs förslag. Länsrätten föreslås benämnas förvaltningsdomstolen som en följd av att kopplingen till län tas bort.

Ledningskontoret redogör för konsekvenser av förslaget och även andra aktuella förändringar som, om de genomförs, ytterligare skulle minska antalet mål för länsrätten på Gotland. I förslag till yttrande framhålls bl.a. att de geografiska förutsättningarna är sådana att förvaltningsdomstols­verksamhet måste bedrivas på Gotland. I yttrandet påpekas också att konsekvenserna för lokalisering av statliga myndigheter inte är belysta.

Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrande avges i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag.
  • Register