§ 202 Remiss. Ansökan om restaurangkasinotillstånd. Restaurang Seaside

Utskrivet från: http://gotland.se/32406
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 202
Remiss. Ansökan om restaurangkasinotillstånd. Restaurang Seaside

AU § 189
KS2007/0219-10
- Lotteriinspektionen 2007-05-04
- Ledningskontoret 2007-05-21
Lotteriinspektionen har för yttrande remitterat ansökan från Eurobet Casino AB om förnyat restaurangkasinospel vid restaurang Seaside (f.d. Kickis Bar & Café) i Visby.

Ledningskontoret har redogjort för handläggning och bedömning.

Kommunstyrelsens beslut

  • Lotteriinspektionen meddelas att Gotlands kommun inte har några anmärkningar över Eurobet Casino AB ansökan.
  • Register