§ 203 Revisionsrapport. Granskning av lönetillägg

Utskrivet från: http://gotland.se/32405
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 203
Revisionsrapport. Granskning av lönetillägg

AU § 190
KS2006/0547-00
- Revisionsskrivelse 2006-11-23
- Ledningskontoret 2007-05-23
Efter en uppföljande granskning av lönetilläggen inom hälso- och sjukvårds­förvaltningen har revisorerna skickat sin rapport till kommunstyrelsen för utarbetande av de speciella riktlinjer för nivåerna, som enligt lokala avtal ska finnas.

Ledningskontoret har redogjort för vidtagna åtgärder och föreslår att rapporten överlämnas som svar.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets rapport överlämnas som svar till revisorerna.
  • Register