§ 210 Medborgarförslag. Sommarjobb för ungdomar

Utskrivet från: http://gotland.se/32398
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 210
Medborgarförslag. Sommarjobb för ungdomar

AU § 197
KS2007/0062-02
- Medborgarförslag 2007-02-16
- Ledningskontoret 2007-05-16
IS har i medborgarförslag föreslagit att kommunen inte ska ta bort sommarjobben för ungdomar.

Ledningskontoret redogör för förändringen i den statliga bidragsgivningen och hur de medel, 200 000 kr, som kommunen avsatt för feriearbeten för ungdomar sommaren 2007 kommer att användas. Medborgarförslaget föreslås därmed besvarat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.
  • Register