§ 216 Redogörelse för bidrag till marknadsföringen av kongresshallen

Utskrivet från: http://gotland.se/32392
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 216
Redogörelse för bidrag till marknadsföringen av kongresshallen

AU § 203
KS2006/0097-14
- Ledningskontoret 2007-05-15
Ledningskontoret har upprättat förslag till redogörelse till regeringen om användningen av de medel – 1 mnkr – som regeringen beviljat som bidrag till marknadsföringen av kongresshallen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Redogörelsen överlämnas till regeringen.
  • Register