§ 222 Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:51

Utskrivet från: http://gotland.se/32386
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 222
Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:51

KS 2007/0263-25
- Tekniska nämnden 2007-05-23, 170
- Ledningskontoret 2007-06-
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Snäckgärdet 1:51, nu upplåten med tomträtt, ska säljas till innehavaren av tomträtten, brf Flundre­viken 1, för 2 025 000 kr.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Snäckgärdet 1:51 säljs till brf Flundreviken 1 för en köpeskilling av 2 025 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register