§ 225 Försäljning av Visby Hyveln 14

Utskrivet från: http://gotland.se/32383
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 225
Försäljning av Visby Hyveln 14

KS 2007/0263-25
- Tekniska nämnden 2007-05-23, 173
- Ledningskontoret 2007-06-
Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Hyveln 14 (Skarphäll) med en areal av 1 900 kvm nu upplåten med tomträtt, ska säljas till innehavaren av tomträtten, Comphiss Teknik AB för 152 000 kr.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut

  • Fastigheten Visby Hyveln 14 säljs till Comphiss Teknik AB för 152 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat förslag till köpekontrakt.
  • Register