§ 227 B7:s yttrande och deklaration över EU:s grönbok om havspolitik

Utskrivet från: http://gotland.se/32381
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 227
B7:s yttrande och deklaration över EU:s grönbok om havspolitik

KS 2007/0274-43
- Ledningskontoret 2007-06-04
Ledningskontoret har föreslagit att Gotlands kommun ska ställa sig bakom dels det yttrande som styrelsen för B7 avgivit över EU-kommissionens grönbok om unionens fram­tida havspolitik, dels den deklaration om en europeiskt havspolitik som styrelsen antagit vid möte på Bornholm 5 juni 2007.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.
  • Register