§ 228 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/32380
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 228
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut.

  • Beslutsgruppens för bidrag till politiska ungdomsorganisationer protokoll 27 mars 2007.

  • Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggaren fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen under perioden 26 maj – 11 jun i 2007.
  • Register