§ 229 Information

Utskrivet från: http://gotland.se/32379
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-06-14

KS § 229
Information

Till handlingarna lades

  • Information enligt bifogad förteckning.

  • Plan- och bostadskommitténs protokoll 1 juni 2007, förvaltningsutskottets protokoll 5 juni 2007 och styrgruppens för kongresshallen protokoll 8 maj 2007.

  • Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd olja m.m. norra Gotland.

    Ordföranden informerade kortfattat från frukostmötet med näringslivet 12 juni och regiondirektören delade ut det förslag till näringslivsorganisation på Gotland (2007-06-08) som då presenterats.

  • Register