2007-05-09, §§ 82-110

Utskrivet från: http://gotland.se/32169
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-05-09

Register

Byggnadsnämnden 2007-05-09
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 - 12.30
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf, ej §§ 95, 100
Göthe Malmros
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon, ordf §§ 95, 100
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist, ej §§ 102-110
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson, §§ 95, 100
Ulf Gahm
Daniel Bergvall
Annette Bäckman §§ 102-110
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat

22 maj 2007

Datum för anslags uppsättande
23 maj 2007

Datum för anslags nedtagande 
14 juni 2007