BUN § 47

Utskrivet från: http://gotland.se/32063

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 47
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

  •  planerings- och försörjningschef Freddy Sirlands skrivelse 2007-05-04 angående skolsituationen vid förskolan Sandlådan i Sanda (skriftlig rapport)
  • Avsnittet del 6, Gymnasieskolan i projekt Skola Gotland 2008 -> (skriftlig rapport)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna