BUN § 48

Utskrivet från: http://gotland.se/32062

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 48
BUNs inriktningsmål, uppföljningar och styrkort

Dnr 2006/104-61
Skoldirektör Peter Molin föreslår följande process:

BUN 2007-05-09

BUNs inriktningsmål samt uppföljningar under det kommande läsåret behandlas i BUN. Förvaltningen ges i uppdrag att till BUN-kallelsen bifoga ett beslutsunderlag i ärendet.

BUN 2007-09-12--13

Fortsättning av BUN-ledamöternas introduktion under medverkan av Ritva Norrby och Lotten v Heine. Seminariedag i anslutning till BUNs ordinarie sammanträde 2007-09-12.

I samband med introduktionen arbetas BUNs styrkort fram. Styrkortet kan eventuellt komma att tillika utgöra kommunens Skolplan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet bordläggs till BUNs sammanträde 2007-06-13