BUN § 49

Utskrivet från: http://gotland.se/32061

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 49
BUNs kvalitetsredovisning

Dnr 2006/193-60

Gymnasieavdelningen hade sammanställt gymnasie­skolornas och den kommunala vuxenutbildningens kvalitetsredovisningar, som redovisats i samband med Årsredovisningen för år 2005.

Utvecklingsavdelningen vid BUF hade sammanställt förslag till kvalitetsredovisning för förskole­verksamhet, grundskola och särskola.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet bordläggs till BUNs sammanträde 2007-06-13