BUN § 53

Utskrivet från: http://gotland.se/32057

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-06-01
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-05-09

BUN § 53
TEMA Gymnasieskolan

Gymnasiechef Alf Nilsson samt rektorerna vid Christopher Polhemsgymnasiet, Elfrida Andréegymnasiet, Richard Steffengymnasiet, Trojaborg, Desideriaskolan samt Lövsta Landsbygdsgymnasium informerade BUN-ledamöterna om den kommunala gymnasieskolans organisation och resultaten från gymnasieskolans förvaltnings­övergripande kvalitetsredovisning. I anslutning till informationen genomfördes en rundvandring i gymnasieskolans lokaler på Sävetomten, Kv Solrosen.

Nämndens ledamöter gavs tillfälle att gruppvis tillsammans med resp skolledning diskutera kvalitets­redovisningen med fokus på skolans resultat och måluppfyllelse och skolledningens analys av utfallet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Informationen läggs till handlingarna