2007-04-10, §§ 54-81

Utskrivet från: http://gotland.se/31968
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-04-10

Register

Byggnadsnämnden 2007-04-10
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00-17.00
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf, ej §§ 71-72
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Ulf Gahm
Göthe Malmros
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Annette Bäckman
Övriga närvarande
Carin Johanson, ej § 66
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat

23 april 2007

Datum för anslags uppsättande
24 april 2007

Datum för anslags nedtagande 
16 maj 2007