2007-03-14, §§ 26-53

Utskrivet från: http://gotland.se/31921
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-03-14

Register

Byggnadsnämnden 2007-03-14
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgaran 25 Visby
Tid: 10.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Annette Bäckman

Ersättare
Ulf Gahm
Johan Malmros
Göthe Malmros
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Övriga närvarande
Carin Johanson
Gunnar Gustafsson
Margitta Andersson
Mikael Westberg
Monica Tingström
Anders Rahnberg
Yvonne Mårtensson
Eva Werkelin

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
28 mars 2007

Datum för anslags uppsättande
29 mars 2007

Datum för anslags nedtagande 
20 april 2007