§ 100 PAX-gruppen, ansökan om bidrag för resa till Altstadfest i Lübeck

Utskrivet från: http://gotland.se/3185
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 100
PAX-gruppen, ansökan om bidrag för resa till Altstadfest i Lübeck

Dnr 2002/098-76
PAX-gruppen Towan Obrador 2002-03-02
Kulturavdelningen 2002-05-23
Towan Obrador ansöker om bidrag till resa och logi för tio ungdomar mellan 12-17 år, samt för tre vuxna musiker för att medverka vid Alstadtfest 4-9 september. Vänorter och Hansestäder med medeltida anknytning har bjudits in. Gycklar-gruppen PAX är inbjuden för att uppträda med flera föreställningar.

Det sökta bidraget avser kostnader för resa och tre nätters logi för 13 personer.
Kostnaden är 2 650 kronor/person, vilket motsvarar 34 450 kronor.

Kulturavdelningen föreslår att bidrag beviljas med 34 450 kronor och att bidraget belastar Mötesplats Gotland.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • PAX-gruppen erhåller bidrag med 34 450 kronor ur anslaget för Mötesplats Gotland för att delta i Altstadtfest i Lübeck.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.