§ 106 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/3179
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 106
Rapporter

    Förvaltningschefen rapporterade från
  • kulturrådets besök 02-06-11 för planering av konferens med Ars Baltica

  • semesterplaneringen för förvaltningschef och ställföreträdande do under sommaren


  • Ordföranden rapporterade från
  • kulturrådets besök 02-06-06

  • Hansestadsrådets sammanträde 02-06-07


  • Bidragschefen rapporterade avseende aktuella bidragsärenden