§ 107 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3178
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 107
Delegationsbeslut

Anställningsavtal
Beslut om utbildning