§ 108 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/3177
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-06-18

§ 108
Anmälningsärenden

Ks § 133 Finansiering av prioriterade omställningsprojekt