Kontakt

Telefontid för rådgivning och tidsbokning
Måndag-torsdag klockan 06.30-15.30
Fredag klockan 06.30-15.00
Telefon 0498-26 89 91 (återuppringningstjänst).

Övrig tid hänvisas till Sjukvårdsrådgivningen telefon 1177 .

Vid akuta tillstånd ring 112.

Fakturafrågor
0498-26 85 35
E-post: vc-wisbysoder@gotland.se

Uteblivet besök/ej avbokat besök senast kl. 14.00 dagen innan kommer att debiteras.

Besöksadress
Brömsebroväg 8
621 84  VISBY
Karta

Verksamhetschef
Katarina Struwe Orleifson

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Distriktssköterska- och sjuksköterskemottagning

Våra distriktsköterskor och sjuksköterskor ger råd och stöd i frågor gällande din hälsa och sjukdom. De har telefonrådgivning men även egna mottagningar för till exempel diabetes, hjärtsvikt, astma/KOL, demens och inkontinens. De handhar även bland annat vaccinationer, sårvård, utprovning och recept för hjälpmedel samt stöd och hjälp vid levnadsvanefrågor, såsom rökavvänjning med mera.

Du kan boka tid till våra distriktssköterskor:

  • via telefon på tidsbokning 0498-26 89 91
  • Knappval diabetessköterska 0498-26 89 91
  • via 1177 Vårdguidens e-tjänst
  • via webbtidbok på 1177 Vårdguidens e-tjänst
  • inkontinenssköterska, var god ring 0498-26 89 91.