2007-04-18, §§ 29-43

Utskrivet från: http://gotland.se/31416

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2007-04-18
Plats:
Konferensrummet BUF Söderväg 2
Tid: 09.00-16.30
Närvaro
Beslutande

m       

Lena Celion, ordf  §§ 29-33. 42-43

c

Anders Larsson, ordf  §§ 34-41

c

Ursula Jacobsson

c

Inger Rosén, tjg ersättare

c

Gullvi Norrby

m

Oskar Franke

m

Gunnel Pott, tjg ersättare

m

s

Stefan Wramner, §§ 34-41

Eric Martell

s

Nils Jakobsson

s

Jenny Alvås

s

Hanna Nyman

s

Aino Friberg Hansson

v

Brittis Benzler

Ej tjänstgörande ersättare

c

Annelie Adolfsson Rosén

m

Stefan Wramner, §§ 29-33, 42-33

fp

Sven Bosarfve

kd

Isaac Ouro-Nimini

s

Lena Eneqvist

s

Viktor Larsson-Calmén

s

Göran Ohlsson

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin; Per Westholm, sekreterare;

Under § 29-41 : Elisabeth Österdahl, Freddy Sirland, Alf Nilsson, Bo Stenbom

För Lärarförbundet: A-L Hamstedt ; För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner