§ 62 Alkoholförtäringsförbud i Hemse och Slite; ändring av ordningsföreskrifter

Utskrivet från: http://gotland.se/31192
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 62
Alkoholförtäringsförbud i Hemse och Slite; ändring av ordningsföreskrifter

AU § 60
KS2007/0079-10
- Ledningskontoret 2007-02-21
Ledningskontoret föreslår att förbud mot förtäring av alkohol på offentlig plats ska införas i preciserade delar av centrala Hemse och Slite genom ändring av de lokala ordningsföreskrifterna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 • I Gotlands kommuns allmänna ordningsföreskrifter skall följande två nya stycken införas avseende förtäring av alkohol:

  Slite
  Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom följande område i Slite: Området mellan Storgatan och Stationsgatan med början vid Genvägen fram till och med hamnområdet inkluderande bägge pirarmarna.

  Hemse
  Spritdrycker, vin och starköl får inte annat än i samband med tillåten utskänkning därav, förtäras inom följande område i Hemse: Området som avgränsas av Fardhemsvägen och dess södra anslutning till Storgatan – Ronevägen – Bangårdsgatan, inkluderande området vid busstationen, – skolgården, inkluderande området runt sim- och ishallen, – Norrgatan – Nygatan - Ängsgatan – Hagagatan fram till Fardhemsvägen.

 • Beslutet ska anmälas till länsstyrelsen.
 • Register