§ 75 Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering; nominering

Utskrivet från: http://gotland.se/31179
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 75
Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering; nominering

AU § 75
- Länsstyrelsen 2007-01-31 och 2007-02-19
Länsstyrelsen har begärt att kommunen ska nominera ledamöter och ersättare för dessa i Delegationen för arbetslivsinriktad rehabilitering 2007. Med hänvisning till förestående organisationsförändringar avser mandatperioden nu enbart ett år. Kommunen har tidigare utsett en ledamot med ersättare.

Kommunstyrelsens beslut

  • Till ledamot nomineras kommunalrådet Gustaf Hoffstedt (m) och till ersättare Per-Olof Jacobsson (c).
  • Register