§ 80 Försäljning av del av Herrviks Fiskehamn 1:1

Utskrivet från: http://gotland.se/31174
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 80

Försäljning av del av Herrviks Fiskehamn 1:1

AU § 80
KS2007/0088-26
- Tekniska nämnden 2007-02-21, § 40 och reviderat förslag till köpekontrakt
- Ledningskontoret 2007-03-12
Tekniska nämnden föreslår att kommunen ska sälja del, ca 2 500 kvm, av fastig­heten Herrviks Fiskehamn 1:1 till nuvarande arrendator och ägare av den restau­rang som ligger där. Kommunen äger fastigheten på drygt 92 000 kvm men de flesta byggnader på den ägs av andra. Försäljningspriset föreslås vara 300 000 kr.

Ledningskontoret tillstyrker försäljningen.

Kommunstyrelsens beslut

  • Ca 2 500 m2 av fastigheten Gotland Östergarn Herrviks Fiskehamn 1:1 säljs till Torsten Christiansson Kuppen AB, för en köpeskilling av 300 000 kr och på i övrigt de huvudsakliga villkor som framgår av upprättat (reviderat) förslag till köpekontrakt.
  • Register