§ 87 Motion. Offentlighet i ärenden om näringslivsstöd

Utskrivet från: http://gotland.se/31167
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 87
Motion. Offentlighet i ärenden om näringslivsstöd

AU § 87
KS2006/0551-10
- Motion 2006-11-27
- Ledningskontoret 2007-02-16
Sven Bosarfve (fp) har i motion föreslagit att beslut om ”näringslivsstöd” ska publiceras på kommunens hemsida och att resultatet av beviljade stöd ska utvärderas.

Ledningskontoret konstaterar att uppgifterna i ärenden enligt (numera) förord­ningen ( 2000:283 ) om regionalt bidrag till företagsutveckling i allt väsentligt bedömts vara tystnadspliktiga men uppgifter om sökt belopp och beslutet i ärendet publiceras nu på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen är skyldig att lämna rapportering som stödet och åtskilligt av såväl det som annat material kommer också att publiceras där. Motionen föreslås därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.
  • Register