§ 88 Motion. Inrättande av bilpool

Utskrivet från: http://gotland.se/31166
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 88
Motion. Inrättande av bilpool

AU § 88
KS2006/0597-53
- Motion 2006-12-18
- Ledningskontoret 2007-02-23
Mattias Lundström (mp) har i motion yrkat att frågan om inrättande av kommunal bilpool ska utredas. I poolen skulle tjänstebilarna ingå och kunna nyttjas av kommunens invånare när de inte behövs i den kommunala verksamheten.

Ledningskontoret tillstyrker förslaget, dock i första hand för kommunens egen bilpark och beskriver närmare det system som Linköpings kommun använder och som motionen refererar till. En (med miljöbilar) uppbyggd bilpool skulle kunna inrättas när förvaltningarna lokaliseras på Visborg; upphandlingen av bilar nu har nått för långt, för att förslaget skulle kunna genomföras tidigare. När bilpoolen blir tillräckligt stor och tillgången på bränsle byggts ut skulle privatpersoner kunna prova en av kommunens miljöbilar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Motionen bifalls och kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag om bilpool omfattande flera förvaltningar.
  • Register