§ 95 Rapport om vissa anslag

Utskrivet från: http://gotland.se/31159
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 95
Rapport om vissa anslag

AU § 97
- Ledningskontoret 2007-03-02
Ledningskontoret har redogjort för förbrukningen av anslagen 6003 Näringsliv och 6001 Verksamhetsutveckling under 2006 och ställningen per mars 2007.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten läggs till handlingarna.
  • Register