§ 99 Ändrade sammanträdesdagar

Utskrivet från: http://gotland.se/31155
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 99
Ändrade sammanträdesdagar

AU § 101
Kommunstyrelsen föreslås ändra sammanträdesplaneringen enligt följande:

Onsdag 22 augusti (i st f 23)

Måndag 24 sept ( i st f 20)

Tisdag 20 nov ( i st f 22)

Tisdag 11 dec (i st f 13)

Kommunstyrelsens beslut

  • Sammanträdesplaneringen ändras på föreslaget sätt.
  • Register