§ 103 Information om Almi Företagspartner Gotland AB

Utskrivet från: http://gotland.se/31151
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 103
Information om Almi Företagspartner Gotland AB

- Strategisk plan för verksamheten vid Almi 2007-2010
Ordföranden i styrelsen för Almi Företagspartner Gotland AB, Christer Winberg, och företagets VD, Christer Granegård, informerade om verksamheten i och uppgifterna för Almi Företagspartner Gotland AB:

Register