§ 104 Rapport om användningen av anslaget 33:1 2006

Utskrivet från: http://gotland.se/31150
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 104
Rapport om användningen av anslaget 33:1 2006

KS2006/0616-14
- Ledningskontoret 2007-03-19
Ledningskontoret har utarbetat redovisning för år 2006 över användningen av medel ur anslag 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder.

Kommunstyrelsens beslut

  • Rapporten överlämnas till regeringen.
  • Register