§ 105 Ansökan om omställningsmedel: Projekt ”Varumärket Gotland fas 1”

Utskrivet från: http://gotland.se/31149
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 105
Ansökan om omställningsmedel: Projekt ”Varumärket Gotland fas 1”

KS 2007/0082-14
- Ledningskontoret 2007-03-20
- (Kommunstyrelsen 2007-02-22, § 49)
Ledningskontoret har föreslagit att ca 430 000 kr ur de s.k. omställningsmedlen ska beviljas för den första fasen av projektet ”Varumärket Gotland”.

Kommunstyrelsens beslut

  • Projektet ”Varumärket Gotland, fas 1” beviljas högst 430 242 kr ur anslaget 33:6 Insatser med anledning av försvarsomställningen.

  • Beslutet avser perioden 1 september – 31 december 2007.

  • Regionala utvecklingsenheten informerar sökanden om övriga villkor som tillämpas för stödet.
  • Register