§ 107 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/31147
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-03-29

KS § 107
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut.

  • Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen under perioden 17 februari – 23 mars.

  • Kommunstyrelsens ordförandes beslut 1 mars 2007 att bevilja bidrag med högst 25 000 kr till Oscar Pettersson som ersättning för kostnader för fullföljande av uppdrag som kontaktperson mellan Gotlands kommun och vänorten Tukums.

  • Regiondirektör Bo Dahllöfs beslut 9 mars 2007 om förordnande av ersättare för beslutsattestant.

  • Regiondirektör Bo Dahllöfs beslut 15 mars 2007 att bevilja bidrag med 12 000 kr till Studentkåren Rindi för valborgsmässofirande.

  • Kommunjuristen Patrik Petterssons, såsom kommunens ombud, överklagande 27 mars 2007 av länsrättens dom 19 mars 2007 avs. återkallelse av alkohol­tillstånd.
  • Register